Komputery naszą pasją!

Linux, Poradniki

Polecenia useradd, passwd usermod Linux

useradd passwd usermod

Należy wprowadzić polecenie useradd tworzące użytkownika:

useradd nazwa_użytkownika

Domyślnie tworzona jest grupa zabezpieczeń o identycznej nazwie jak nazwa konta.


Jeżeli użytkownik ma należeć do innej grupy, należy zastosować przełącznik -g,

useradd nowy –g users

Tworzy użytkownika nowy i dodaje go do grupy users,

Przełącznik –b umożliwia podanie katalogu domowego; domyślnie będzie
to:

/home/nazwa_użytkownika


Następnie należy określić hasło, wykorzystując polecenie passwd:

passwd nazwa_użytkownika


Potem trzeba wprowadzić hasło i je potwierdzić — jeśli wszystko przebiegło poprawnie, pojawi się komunikat: hasło zostało zmienione/password changed.
Konto usuwane jest przez polecenie:

userdel –r nazwa_użytkownika

Przełącznik -r wymusza usunięcie katalogu domowego.


Modyfikacji ustawień użytkownika można dokonać za pomocą polecenia usermod, np.:

usermod –g nowa_grupa nazwa_użytkownika
  • -l —pozwala zmienić nazwę użytkownika,
  • -d — katalog domowy,
  • -s —domyślną powłokę itd.
    Utworzenie grupy zabezpieczeń jest możliwe przy użyciu polecenia:
groupadd nazwa_grupy

Natomiast usunięcie przy użyciu polecenia:

groupdel nazwa_grupy