Komputery naszą pasją!

Linux, Poradniki

Nadawanie uprawnień do plików – chmod i chown Linux

podstawowe polecenia chmod linux

Zmiana uprawnień do plików – chmod

Podczas pracy z systemem Linux użytkownik będzie zmuszony nadać bądź zmienić prawa dostępu do plików i katalogów. Wyświetlenie praw dostępu do plików i katalogów umożliwia polecenie ls –l.

chmod linux

Uprawnienia są zakodowane za pomocą bitów zabezpieczeń reprezentowanych np. przez zapis:

drwxr-xr-x

Pierwsze znaki znaczą:

 • d – oznacza katalog
 • – oznacza plik
 • l – oznacza dowiązanie symboliczne

Kolejnych dziewięć bitów rwxrwxrwx jest odpowiedzialnych za ustawienia dostępu do pliku bądź katalogu:

 • r — możliwość odczytu
 • w — możliwość zapisu
 • x —możliwość uruchomienia

Pierwsze trzy bity rwx określają uprawnienia dla właściciela pliku, kolejne trzy definiują dostęp dla użytkowników grupy zabezpieczeń, do której należy właściciel pliku, a ostatnie trzy odnoszą się do pozostałych użytkowników systemu.

chmod
Linux RWX

Użytkownik może zmienić prawa dostępu z wykorzystaniem narzędzia chmod. Jeden ze sposobów zmiany uprawnień polega na przypisaniu liczb poziomom zabezpieczeń:
odczytowi r odpowiada czwórka (4),
zapisowi w przyporządkowano dwójkę (2),
a wykonywaniu x nadano jedynkę (1).

Przykładowo jeśli chcemy właścicielowi pliku dać pełne uprawnienia trzeba zsumować wszystkie to otrzymamy 7 = 4(r)+2(w)+1(x). I tak samo robimy z pozostałymi uprawnieniami.

Poniżej zaprezentowano kilka przykładów użycia polecenia chmod w notacji cyfrowej:

 • chmod 777 nazwa_pliku — (rwx rwx rwx) właściciel, grupa i reszta użytkowników mają pełny dostęp do pliku.
 • chmod 755 nazwa_pliku — (rwx r-x r-x) właściciel ma pełny dostęp, grupa
  i reszta użytkowników mogą odczytywać i uruchamiać plik.
 • chmod 644 nazwa_pliku — (rw- r– r–) właściciel może odczytywać i zapisywać plik, grupa i reszta użytkowników — jedynie go odczytywać.

olecenie chmod umożliwia również dodawanie uprawnień za pomocą operatora plus (+) i odbieranie ich za pomocą minusa (-). Aby rozdzielić właściciela od pozostałych użytkowników i grupy należy użyć odpowiednich przełączników:

 • u – właściciel
 • g- grupa
 • o – reszta użytkowników
 • a – wszyscy

Przykładowo gdy właściciel chce nadać pełne uprawnienia dla wszystkich (rwx rwx rwx), powinien użyć następującej składni:

chmod a+rwx nazwa_użytkownika

Zmiana właściciela pliku – chown

Aby zmienić właściciela pliku należy użyć polecenia chown, ze składnią:

chown nazwa_właściciela nazwa_pliku

Można też zmienić grupę pliku za pomocą chgrp, ze składnią:

chgrp nazwa_grupy nazwa_pliku